Podporte našich seniorov

2% z Vašich daní

Úhrada v Terézia, n.o. ešte lacnejšia

Milí záujemcovia o poskytovanie sociálnej služby v Terézia, n.o., chceme Vás informovať, že ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov s finančnou podporou obce / mesta alebo máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení s finančnou podporou samosprávneho kraja, požiadajte svoju obec / mesto / samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Terézia, n.o.. V tomto prípade obci / mestu / samosprávnemu kraju vzniká povinnosť poskytnúť zariadeniu finančný príspevok na prevádzku, ktorý Vám bude mesačne odpočítaný z vašej platby za poskytované služby Teréziou, n.o.
Vzor žiadosti Vám radi poskytneme.
Neváhajte nás kontaktovať počas pracovných dní od 8:00 – 16:00 na tel. č. 0948 311 917

Oznam

Návštevy v interiérových priestoroch Terézia, n.o. sú na základe nariadenia ÚVZ SR dočasne zakázané. Výnimku zo zákazu návštev môže povoliť výlučne riaditeľka u ťažko chorých a paliatívnych klientov po predchádzajúcej telefonickej dohode. Návštevník je povinný dôsledne dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.
Obmedzenie sa nevzťahuje aj na návštevy osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín.
Osobám bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľky nebude umožnené vstúpiť do interiérových priestorov zariadenia.
Chceme Vás požiadať, aby ste informácie o umiestnenie občana do nášho zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia konzultovali telefonicky na čísle 0948 311 917 alebo emailom na info@terezia-lokca.sk.
Pri prijímaní nových klientov je potrebné, aby pred nástupom do zariadenia bolo zrealizované preventívne vyšetrenie na COVID-19 s negatívnym výsledkom (nie staršie ako 72 hodín).
Za pochopenie Vám ďakujeme.

Ochráňte vašich seniorov
pred koronavírusom a samotou.

Zverte ich nám.
U nás nájdu nepretržitú starostlivosť a bezpečný domov.
A vy istotu, že sú v dobrých rukách.

Vy ste naši a my sme vaši.
Spolu sme domov.

Terézia, n. o. v oravskej obci Lokca poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:
 • v zariadení pre seniorov s kapacitou 32 lôžok,
 • v špecializovanom zariadení s kapacitou 40 lôžok so zameraním na osoby najmä s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, demenciou rôzneho typu etiológie, organickým psychosyndrómom a sklérozou multiplex

Sme viac ako len bežné zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Vysoká profesionalita, ktorú zaručujeme, je toho nevyhnutnou podmienkou. Za rozhodujúci pilier svojho poslania považujeme srdečný a pohodový vzťah medzi našimi klientmi a našimi zamestnancami. Tento vzťah budujeme s láskavou trpezlivosťou a rešpektom.

Dôraz kladieme na vytváranie sociálnej istoty našich klientov, nediskriminačný prístup k nim a rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti a práv. Celková práca zamestnancov smeruje k vytvoreniu príjemného prostredia tak, aby sa čo najviac približovalo prirodzenému rodinnému prostrediu našich klientov a k vytváraniu pocitu domova a súkromia. Klientov podporujeme pri ich začleňovaní do komunitného prostredia a pomáhame im rozvíjať a budovať prirodzené medziľudské vzťahy.

Naším cieľom je naplniť odkaz: Vy ste naši a my sme vaši.

Zverte svojich najbližších do našich rúk

Ubytovanie

 • v dvojlôžkových izbách v rámci štvorlôžkových bytových jednotiek so zdieľaným sociálnym zariadením a kúpeľňou,
 • v jednolôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou,
 • TV na každej izbe,
 • pohodlné polohovateľné lôžka,
 • komfortné antidekubitné matrace na prevenciu proti preležaninám,
 • inteligentné signalizačné zariadenia na privolanie personálu.

Stravovanie

 • stravu pripravovanú vo vlastnej kuchyni z čerstvých sezónnych surovín pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov v spolupráci s diétnou sestrou: 5x denne racionálnu stravu alebo 6x denne diabetickú stravu

Starostlivosť

 • bezpečie a starostlivosť o klienta počas denných aj nočných hodín,
 • lekársku starostlivosť formou individuálneho plánu a pravidelných návštev lekára priamo v zariadení,
 • opatrovateľskú starostlivosť certifikovaných opatrovateľov 24 hodín denne,
 • ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom ADOS
 • sociálne poradenstvo klientovi a jeho rodine
 • aktivity v rámci programu sociálnej rehabilitácie, so zreteľom na individuálne záujmy a potreby klientov
 • fyzioterapia a rehabilitácia zameraná na udržanie dobrej kondície klientov zodpovedajúcimi liečebnými, rehabilitačnými a rekondičnými aktivitami

Čo je u nás samozrejmosťou

 • bezbariérovosť celého zariadenia,
 • vlastná práčovňa,
 • pravidelné informovanie rodinných príslušníkov o zdravotnom stave klienta,
 • zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych aktivít,
 • rešpektovanie súkromia klientov a možnosť rozhodovania o svojom voľnom čase,
 • bohoslužby,
 • návštevy rodinných príslušníkov kedykoľvek počas dňa a prípadne aj s možnosťou ubytovania priamo v objekte.
Riaditeľka

Mgr. Marcela Mušáková - 0948 311 917

Vedúca sociálna pracovníčka

Mgr. Marta Chromeková - 0948 484 482

Vedúca sestra

Mgr. Monika Zvonárová - 0948 446 576

Ekonómka

Ing. Jana Slameníková - 0948 370 342

Vedúca kuchyne

Alena Kurtulíková - 0948 198 203

Hospodár

Mgr. Ivan Mäsiar - 0948 401 817

Ambulancia

0948 924 440

Ošetrovňa

0948 307 379

Terézia, n.o. sa nachádza v pokojnom prostredí Oravskej prírody. Je obklopené množstvom zaujímavých miest, ktoré sa oplatí navštíviť.

Pre inšpiráciu uvádzame link: https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcie/orava

Terézia, n.o.

Zavolajte nám +421 948 311 917

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať

Adresa:

Terézia, n.o. Zariadenie pre seniorovJužná 698/3, 029 51 Lokca
Terézia, n.o. Špecializované zariadenieLán 699/36, 029 51 Lokca