Terézia, n.o. - Sme tu pre Vás...

Pon-Pia: 8:00 - 16:30

Dokumenty

Dokumenty a tlačivá

Tlačivá:

Cenníky:

 • Cenník Zariadenie pre seniorov
  Terézia, n.o. – Zaradenie pre seniorov od 3. 4. 2020 prispieva na úhradu každému novoprijatému klientovi odkázanému na sociálnu službu počas roka 2020 mesačne nasledovnou sumou:
  IV. stupeň – 312 Eur
  V. stupeň – 442 Eur
  VI. stupeň – 546 Eur
 • Cenník Špecializované zariadenie
  Terézia, n.o. – Špecializované zariadenie od 3. 4. 2020 prispieva na úhradu každému novoprijatému klientovi odkázanému na sociálnu službu počas roka 2020 mesačne nasledovnou sumou:
  V. stupeň – 442 Eur
  VI. stupeň – 546 Eur

Uvedená suma podľa stupňa odkázanosti sa odpočíta z výslednej mesačnej platby podľa zariadenia (ZpS, ŠZ) a klient dostane konečnú mesačnú platbu, ktorú bude u nás platiť.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

GDPR – povinné informovanie